Victòria Alsina
Victòria Alsina
Consellera d'Acció Exterior i Govern Obert